OFERTA, CZYLI CO KRĘCI KARUZELĘ?

Oferta dla Rodziców i Opiekunów

Karuzela Wychowania do warsztaty mające na celu rozwijanie świadomości wychowawczej.

"Chcę świadomie i mądrze wychowywać swoje dziecko"

Oferta dla Dzieci

Karuzela dla Smyka to zajęcia dla dzieci w wieku 3+, oparte na zabawach sensomotoryczych, muzyczno-ruchowych, plastycznych, na których nie zabranie dziecięcych eksperymentów.

"Dziecko, bawiąc się, doznaje po raz pierwszy w życiu radości twórcy i władcy"

Oferta dla Rodzin

Rodzinna Karuzela to spotkania dla Rodziców z Dziećmi od 2 do 6 roku życia. Głównym celem tych zajęć jest wzmacnianie więzi pomiedzy Rodzicem a Dzieckiem.

"Razem tworzymy nasze wspólne szczęście"

Oferta dla osób
związanych z edukacją

Warsztaty i wykłady adresowane do nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych, nauczycielskich.

"Nauczyciel wiedzi więcej niż tylko twarze dzieci - stara się zobaczyć ich dusze"

Urodziny z Karuzelą

Animacje przygotowane na indywidualne zamówienie w zależności od upodobań jubilata. Oferta urodzinowa jest dedykowana przede wszystkim dla dzieci w wieku 4-9 lat.

"Urodziny ważna sprawa - z Karuzelą będzie świetna zabawa!"